Firma AGIT Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji zaawansowanych i nowoczesnych usług na rzecz sektora  przemysłowego, budowlanego i transportowego.

Firma AGIT działa na następujących polach aktywności biznesowej:

– opracowywanie nowoczesnych technologii informatycznych przeznaczonych do wspierania zadań inwestycyjnych, administracyjnych oraz związanych z ochroną obiektów i obszarów.

– usługi konsultingowe w zakresie doradztwa w zarządzaniu strategicznym, głównie dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw,

– szkolenia kadry menadżerskiej i inżynierskiej głównie w zakresie nowoczesnego zarządzania strategicznego oraz implementacji nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania inwestycyjnego, administracyjnego i zarządzania bezpieczeństwem obiektów i obszarów,

– realizacja zadań inwentaryzacyjnych, projektowych i nadzorów inwestycyjnych, z wykorzystaniem klasycznych (CAD 2D) oraz nowoczesnych (BIM 3D oraz Virtual Reality 3D) technologii informatycznych, w tym oryginalnych i wielokrotnie sprawdzonych, technologii własnych.

– realizacja działań nietypowych takich jak produkcja wysoko zaawansowanych filmów promocyjnych, szkoleniowych i instruktażowych, przeznaczonych głównie dla sektora przemysłowego; budowa skomputeryzowanych makiet architektonicznych, z synchronizowanym system prezentacji w technologii 3D i Virtual Reality 3D.

Posiadamy również w swojej ofercie technologie specjalistyczne służące do wykrywania i monitoringu osób chorych na COVID 19.

Nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne są wysoko oceniane przez naszych partnerów handlowych i otrzymały liczne wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych prezentacjach innowacyjnych technologii.

Stworzyliśmy zespół bardzo wysokiej klasy naukowców, inżynierów i specjalistów IT, którzy nadzoruję realizowane przedsięwzięcia biznesowe oraz opracowują nowoczesne technologie przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/42VJCRAK


Firma AGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Usługi proinnowacyjne drogą do wykorzystania przestrzeni powietrznej przez drony” o nr WND-RPSL.01.02.00-24-0112/20-003 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wartość wsparcia: 93 tyś zł.