Spółka AGIT powstała w sierpniu 2017 roku z połączenia kilku zespołów specjalistycznych działających głównie w sektorze budowlanym, transportowym i energetycznym.
Trzon zespołu stanowią bardzo wysokiej klasy inżynierowie, informatycy i graficy komputerowi.
Oferowane usługi inwentaryzacyjne, projektowe i zarządcze oparte są o innowacyjne rozwiązania informatyczne, które zdobyły już szerokie uznanie na rynku w kraju i za granicą.

Oferta spółki AGIT składa się z kilkunastu, powiązanych ze sobą zakresów usług specjalistycznych, realizowanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie inwentaryzacyjne, pomiarowe i zarządcze. Prowadzimy też wykłady i szkolenia specjalistyczne z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i pomiarowych w procesach inwestycyjnych i zarządczych.


Oferta główna:
– INWENTARYZACJE BUDOWLANE,
– PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE,
– PROJEKTY BUDOWLANE,
– PROJEKTY SPECJALNE (OBRONA I OCHRONA OBIEKTÓW),
– INWENTARYZACJE Z DRONÓW,
– MINITORING INWESTYCJI 2D I 3D,
– PROJEKTY REWITALIZACYJNE,
– POMIARY GEORADAROWE 3D,
– MAKIETY ARCHITEKTONICZNE,
– MAKIETY WIRTUALNE,
– FILMY TECHNOLOGICZNE,
– SYMULATORY BUDOWLANE, BHP I P.POŻ. OPRATE O WIZUALIZACJE 3D,
– SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE


REKOMENDACJE

Spółka AGIT posiada wiele rekomendacji dużych i uznanych firm krajowych i zagranicznych.
Stosowne rekomendacje udostępniamy na pisemne życzenie naszych partnerów handlowych.