Firma AGIT Sp. z o.o. organizuje specjalistyczne szkolenia głównie w zakresie wykorzystania specjalistycznych technologii budowlanych oraz specjalistycznych technologii inwentaryzacyjnych i projektowych.
Wykonujemy też szkolenia specjalistyczne dla operatorów dronów.

Dzięki współpracy z funduszami pomocowymi, możliwe jest znaczne dofinansowanie szkoleń, które zostaną nam powierzone.